Culturele ANBI status toegekend

De belastingdienst heeft besloten om de Stichting Hulswit Fermont Cupers met ingang van 1 januari 2018 de ANBI status te geven. Dat betekent dat de stichting vanaf die datum wordt aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Daarmee mogen periodieke giften worden afgetrokken van de belasting. Omdat de stichting ook is aangemerkt als culturele ANBI-instelling mogen bedragen tot € 5.000, zelfs worden afgetrokken voor 125% in plaats van voor 100%. Meer informatie vindt u op onze pagina donaties/ANBI.