ANBI

De Stichting Hulswit Fermont Cuypers is met terugwerkende kracht (ingangsdatum 1 januari 2018) door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.  Dat betekent dat de stichting vanaf die datum wordt aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken. Periodieke giften mogen worden afgetrokken van de belasting. Omdat de stichting  is aangemerkt als culturele ANBI-instelling mogen bedragen tot € 5.000, zelfs worden afgetrokken voor 125% in plaats van voor 100%. Klik hier voor meer informatie. Op de site van de Belastingdienst vindt u de complete informatie.

Een ANBI instelling heeft een aantal verplichtingen, waaronder het publiceren van de jaarrekening. De eerste jaarrekening die u op deze website zult gaan vinden is die over het jaar 2018.

Het RSIN nummer van de stichting is: 8569561: