Wat doet de Stichting

De stichting tracht haar doelstelling onder meer te bereiken door:

  • Financieel ondersteunen van onderzoekers, auteurs en redacteuren die schrijven over onderwerpen welke een bijdrage leveren aan het herleven van de belangstelling voor mijlpalen in de Indonesisch Nederlandse architectuurgeschiedenis;
  • Genereren van publiciteit ten behoeve van betreffende publicaties;
  • Bevorderen van onderzoek binnen het in haar doelstelling omschreven werkterrein;
  • Bijeen laten brengen van documentatie, het rubriceren en documenteren;
  • Stimuleren dat lezingen, symposia, voordrachten worden gehouden en publicaties verschijnen;
  • Verstrekken van aanvullende informatie bij de restauratie van gebouwen in Indonesië.