Gegevens van de Stichting

  • Email: info@stichtinghulswitfermontcuypers.nl
  • Secretariaat/postadres: Europaplein 15³ 1078 GS Amsterdam
  • Telefoon: 020-6645680
  • Bankrekening: NL53ABNA0518533476
  • KvK: 67323235
  • RSIN/fiscaal: nummer: 856931561

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter: dhr. R.W.T. Norbruis te Aerdenhout
  • Penningmeester: dhr. H.H. de Vet te Maastricht
  • Bestuurslid: dhr. F.F. Amsing te Bilthoven

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte kosten. Ook de functie van directeur is onbezoldigd.

Beleidsplan:

Overige documenten: