Contact

De Stichting Hulswit Fermont Cuypers is te bereiken via:

Email: info@stichtinghulswitfermontcuypers.nl

Postadres: Europaplein 15³ 1078 GS Amsterdam

Telefoon: 020-6645680

Privacybeleid.

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, een nieuwe EU-verordening die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens. Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom willen we u graag informeren over ons privacybeleid. De Stichting Hulswit Fermont Cuypers bewaart alleen contactgegevens van vrienden en/of bezoekers van symposia wanneer u daar toestemming voor geeft. U kunt dit aangegeven op het contactformulier. De gegevens die wij bewaren worden niet gedeeld met derden.