Interview Obbe Norbruis in Indisch Museum

 

Het Indisch Museum, een digitaal museum waarin Indische kunst en cultuur centraal staat,  plaatste een special onder de titel “De kruistocht van Obbe Norbruis” . Deze special gaat in op de rehabilitatie van een groep Nederlandse architecten in Indië. Dit n.a.v. de publicatie van de boeken: Alweer een sieraad voor de stad en Architectuur met vlag en wimpel.  In het interview met Obbe Norbruis wordt nogmaals het belang van het werk van het bureau Hulswit-Fermont & Ed. Cuypers duidelijk.

Culturele ANBI status toegekend

De belastingdienst heeft besloten om de Stichting Hulswit Fermont Cupers met ingang van 1 januari 2018 de ANBI status te geven. Dat betekent dat de stichting vanaf die datum wordt aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Daarmee mogen periodieke giften worden afgetrokken van de belasting. Omdat de stichting ook is aangemerkt als culturele ANBI-instelling mogen bedragen tot € 5.000, zelfs worden afgetrokken voor 125% in plaats van voor 100%. Meer informatie vindt u op onze pagina donaties/ANBI.

Presentatie Probus Amsterdam

Op 4 juli heeft Obbe Norbruis een presentatie gehouden over zijn boeken: Alweer een Sieraad voor de Stad en Architectuur Met Vlag en Wimpel. De bijeenkomst werd goed bezocht en de reacties waren bijzonder positief.
“Gisteren was Obbe Norbruis te gast bij de PROBUS waar ik bij hoor. …  Obbe bleek een zeer interessant verhaal voor ons te hebben. De man is een boeiend spreker waar met aandacht en genoegen naar geluisterd werd. Ik heb zijn boeken inmiddels in huis, maar had me er nog niet aan gewaagd. Dat gaat nu veranderen! ” (Jaap Swart)