Arsitektur di Nusantara

Arsitektur di Nusantara

De stichting Hulswit Fermont Cuypers stimuleert het vergaren van kennis over het werk van Nederlandse architecten in de voormalige kolonie. Ze hoopt dat met die informatie weloverwogen besluiten in Indonesië worden genomen over het behoud daarvan. Mede door toedoen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en in nauwe samenwerking met een aantal Indonesische universiteiten, kwam in 2021 een handboek uit met instrumenten voor het behoud van historische gebouwen. Daarin werd een door de UNESCO aanbevolen methode geïntroduceerd gericht op het verkennen van centra haar historische bebouwing en het bevorderen van een duurzame ontwikkeling (HUL: Historic Urban Landscape). Omdat Indonesië aan een handboek alleen weinig heeft, bevorderde de stichting Hulswit Fermont Cuypers de publicatie van de Indonesische editie van Indische Bouwkunst. Daarin staan, zoals inmiddels genoegzaam bekend, ruim 2500 projecten ontworpen door ruim 150 architecten met vermelding van; het bouwjaar, de straatnaam alsmede kranten, tijdschriften en boeken waarin meer over betreffend project valt te lezen.

Dankzij het genereuze aanbod van Hasti Tarekat om de Nederlandse tekst in het Bahasa Indonesia te vertalen ontstond de mogelijkheid om het boek als PDF beschikbaar te stellen aan belangstellenden in Indonesië. De vertaling, genaamd Arsitektur di Nusantara wordt nu al drie maanden lang als pdf gemiddeld 100 keer per dag gedownload vanaf www.heritage-hands-on.org.
Tot downloaders horen naast heritage organisaties in Indonesië, heel veel studenten van alle universiteiten betrokken bij het HUL-project. Wat opvalt is dat vooral jongeren reuze geïnteresseerd zijn in dit voor hen nagenoeg onbekende verleden.

Hieronder publiceren wij een kleine selectie uit de grote aantallen reacties die inmiddels zijn binnengekomen. Het zijn reacties uit Indonesië.

‘Dit boek is een goudmijn. Obbe Norbruis’ nauwgezette onderzoek heeft geresulteerd in dit naslagwerk met onmisbare bronnen voor iedereen die gefascineerd is door de rijkdom en het unieke van de Indonesische architectuur uit vervlogen tijden. Dit boek zal altijd nuttig zijn voor wetenschappers, onderzoekers, erfgoedbeoefenaars en architecten die veel belangrijke vragen willen beantwoorden met betrekking tot de architectuur in Indonesië uit de periode dat het Nederlands-Indië heette’.
Soehardi Hartono, voorzitter van ICOMOS Indonesië

‘Het nauwgezette en toegewijde onderzoek van Obbe Norbruis resulteerde in een belangrijk en waardevolle set aan informatie voor architecten, erfgoedprofessionals, ambtenaren, studenten en het grote publiek. De namen, plaatsen en beschrijvingen over gebouwen en monumenten zijn voor velen nuttig. Daarmee zijn verbanden te leggen over architectuur, bouwnijverheid, stedelijke ontwikkeling en valt de laat-koloniale geschiedenis in Indonesië te traceren. Door de gratis verstrekking van dit boek in Bahasa Indonesia (met de grondige vertaling van Hasti Tarekat), wordt dit naslagwerk onmiskenbaar een van de belangrijkste referenties voor toekomstige studies en publicaties.’
Setia Sopandi (architect en onderzoeker)
Directeur van het platform www.arsitekturindonesia.org

‘Ik ben heel blij met de pdf-versie van het boek geschreven door Obbe Norbruis en uitgegeven door LM Publishers. Het completeert de kennis over architecten en hun werk aan het begin van de 20e eeuw in Indonesië, geschreven door internationale en Indonesische onderzoekers. Tot op de dag van vandaag krijgt deze architectuur nog steeds veel aandacht en wordt ze bestudeerd door onderzoekers. Betreffende historische gebouwen worden gewaardeerd en aangewezen als cultureel erfgoed door erfgoedorganisaties en de overheid. Dit boek is een zeer waardevol naslagwerk. De vertaling ervan in het Indonesisch helpt universiteitsstudenten, die geïnteresseerd zijn in de studie van historische architectuur. Ik stel de publicatie van dit boek en de vertaling ervan in het Indonesisch zeer op prijs.’

Punto Wijayanto, docent Faculteit Architectuur, Universitas Trisakti

Indische Bouwkunst

In het nieuwe boek Indische Bouwkunst (auteur Obbe Norbruis) worden ruim honderdvijftig architecten beschreven die van belang zijn geweest voor de architectuur in Nederlands Indie. Het boek wordt mede door toedoen van de Stichting Hulswit Fermont Cuypers door LM publishers uitgegeven. De publicatie wordt verwacht in maart volgend jaar. Dit naslagwerk gaat in op de stijlinvloeden, die de architectuur in Nederlands Indië onderging gedurende de eerste helft van de vorige eeuw en informeert de lezer over wat er waar en door wie werd gebouwd, dat alles met een uitgebreide verwijzing naar nieuwe bronnen. Omdat deze informatie van belang is voor de Indonesische erfgoed organisaties en gemeentebesturen, wordt het boek, op kosten van de stichting, vertaald in Bahasa Indonesia. Deze instellingen krijgen het boek volgend jaar digitaal toegezonden in de hoop dat ze er veel aan hebben.

Omslag Indische Bouwkunst

Een nieuwe mijlpaal.

De stichting Hulswit-Fermont-Cuypers is 3 jaar geleden opgericht met als doel het stimuleren en vergaren van kennis over het werk van Nederlandse architecten in de voormalige kolonie, in het bijzonder dat van Eduard Cuypers (1859-1927), Marius Hulswit (1862-1921) en Arthur Fermont (1882-1967) en hun architectenbureaus. De stichting bevordert publicaties en tentoonstellingen over het oeuvre, ontstaan gedurende een nog sterk onderbelichte periode in de architectuurgeschiedenis van Nederland en Indonesië.

De eerste publicaties in februari 2018 waren Alweer een sieraad voor de stad en Architectuur met vlag en wimpel. Sindsdien hebben wij ons ingezet voor een Engelse vertaling van deze boeken, om daarmee de kennis over deze periode in de architectuurgeschiedenis van Nederland in Indonesië ook toegankelijk te maken voor een brede doelgroep in Indonesië: de professionele wereld van erfgoedinstellingen (BPPI, PDA), particuliere eigenaren en gebruikers van de gebouwen, restauratie-architecten, historici en overheidsinstanties en de groeiende groep jongeren in Indonesië met interesse voor het verleden van hun land.

Zoals wij in de vorige nieuwsbrief al konden melden, ontving de stichting subsidie voor de Engelse editie van deze beide uitgaven. Mede dankzij de bijdragen van Partners in Equity, Brussels; Corts Foundation (www.cortsfoundation.org/nl), Marinus Plantema Foundation (www.marinusplantemafoundation.nl), Dutch Culture (www.dutchculture.nl), a/d Amstel architects Amsterdam (www.adamstel.nl), en Pusat Dokumentasi Arsitektur, Jakarta (www.pda.or.id); de private heritage organisatie in Jakarta, is het zover. Beide boeken zijn nu vertaald. Wij zijn trots op deze nieuwe mijlpaal in het toch nog korte bestaan van de stichting.

Omslag, 1e deel Landmarks from a bygone era.
Omslag 2e deel Architecture from the Indonesian past.

Vanaf medio september zijn bij LM publishers de Engelse edities van Norbruis’ boeken over Hulswit Fermont Cuypers te koop; Landmarks from a bygone Era en Architecture from the Indonesian Past. https://lmpublishers.nl/product-categorie/indie-indonesie/.Vanaf november 2020 zijn deze edities mogelijk uitsluitend nog in Indonesië verkrijgbaar.