Een nieuwe mijlpaal.

De stichting Hulswit-Fermont-Cuypers is 3 jaar geleden opgericht met als doel het stimuleren en vergaren van kennis over het werk van Nederlandse architecten in de voormalige kolonie, in het bijzonder dat van Eduard Cuypers (1859-1927), Marius Hulswit (1862-1921) en Arthur Fermont (1882-1967) en hun architectenbureaus. De stichting bevordert publicaties en tentoonstellingen over het oeuvre, ontstaan gedurende een nog sterk onderbelichte periode in de architectuurgeschiedenis van Nederland en Indonesië.

De eerste publicaties in februari 2018 waren Alweer een sieraad voor de stad en Architectuur met vlag en wimpel. Sindsdien hebben wij ons ingezet voor een Engelse vertaling van deze boeken, om daarmee de kennis over deze periode in de architectuurgeschiedenis van Nederland in Indonesië ook toegankelijk te maken voor een brede doelgroep in Indonesië: de professionele wereld van erfgoedinstellingen (BPPI, PDA), particuliere eigenaren en gebruikers van de gebouwen, restauratie-architecten, historici en overheidsinstanties en de groeiende groep jongeren in Indonesië met interesse voor het verleden van hun land.

Zoals wij in de vorige nieuwsbrief al konden melden, ontving de stichting subsidie voor de Engelse editie van deze beide uitgaven. Mede dankzij de bijdragen van Partners in Equity, Brussels; Corts Foundation (www.cortsfoundation.org/nl), Marinus Plantema Foundation (www.marinusplantemafoundation.nl), Dutch Culture (www.dutchculture.nl), a/d Amstel architects Amsterdam (www.adamstel.nl), en Pusat Dokumentasi Arsitektur, Jakarta (www.pda.or.id); de private heritage organisatie in Jakarta, is het zover. Beide boeken zijn nu vertaald. Wij zijn trots op deze nieuwe mijlpaal in het toch nog korte bestaan van de stichting.

Omslag, 1e deel Landmarks from a bygone era.
Omslag 2e deel Architecture from the Indonesian past.

Vanaf medio september zijn bij LM publishers de Engelse edities van Norbruis’ boeken over Hulswit Fermont Cuypers te koop; Landmarks from a bygone Era en Architecture from the Indonesian Past. https://lmpublishers.nl/product-categorie/indie-indonesie/.Vanaf november 2020 zijn deze edities mogelijk uitsluitend nog in Indonesië verkrijgbaar.

Vertaling boeken

Het duurde even naar de Engels-Indonesische edities van Alweer een sieraad voor de stad en Architectuur met vlag en wimpel zijn vrijwel zeker in 2020 te koop. Een Indonesische Heritage organisatie en twee Nederlandse stichtingen ondersteunen dit project met een financiële bijdrage. Met een positieve reactie op een lopende subsidie aanvraag en met financiële steun van vrienden van onze stichting moet het lukken om betreffende boeken breed te verspreiden over Indonesië via de winkels van Periplus en op alle vliegvelden. Verschillende universiteiten en Heritage organisaties lieten weten naar dat moment uit te zien. Wilt u zelf een financiële bijdrage leveren aan de publicaties dan kunt u op de pagina Donaties en ANBI meer informatie vinden over de ANBI status van de stichting. Meer informatie? Stuur dan een mail naar info@stichtinghulswitfermontcuypers.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.