Donaties

Steun de Stichting door:

  • Subsidiëring of sponsoring van onderzoek als ook van publicaties daarover met als tegenprestatie de een naamsvermelding daarin;
  • Schenking van een bedrag voor onderzoek en publicaties;
  • Een jaarlijkse donatie van een bedrag van minimaal € 50.= waarmee u vriend wordt van de Stichting. De Stichting heeft de  culturele ANBI status.
  • Het rekeningnummer van de Stichting is NL53ABNA0518533476.