Een nieuwe mijlpaal.

De stichting Hulswit-Fermont-Cuypers is 3 jaar geleden opgericht met als doel het stimuleren en vergaren van kennis over het werk van Nederlandse architecten in de voormalige kolonie, in het bijzonder dat van Eduard Cuypers (1859-1927), Marius Hulswit (1862-1921) en Arthur Fermont (1882-1967) en hun architectenbureaus. De stichting bevordert publicaties en tentoonstellingen over het oeuvre, ontstaan gedurende een nog sterk onderbelichte periode in de architectuurgeschiedenis van Nederland en Indonesië.

De eerste publicaties in februari 2018 waren Alweer een sieraad voor de stad en Architectuur met vlag en wimpel. Sindsdien hebben wij ons ingezet voor een Engelse vertaling van deze boeken, om daarmee de kennis over deze periode in de architectuurgeschiedenis van Nederland in Indonesië ook toegankelijk te maken voor een brede doelgroep in Indonesië: de professionele wereld van erfgoedinstellingen (BPPI, PDA), particuliere eigenaren en gebruikers van de gebouwen, restauratie-architecten, historici en overheidsinstanties en de groeiende groep jongeren in Indonesië met interesse voor het verleden van hun land.

Zoals wij in de vorige nieuwsbrief al konden melden, ontving de stichting subsidie voor de Engelse editie van deze beide uitgaven. Mede dankzij de bijdragen van Partners in Equity, Brussels; Corts Foundation (www.cortsfoundation.org/nl), Marinus Plantema Foundation (www.marinusplantemafoundation.nl), Dutch Culture (www.dutchculture.nl), a/d Amstel architects Amsterdam (www.adamstel.nl), en Pusat Dokumentasi Arsitektur, Jakarta (www.pda.or.id); de private heritage organisatie in Jakarta, is het zover. Beide boeken zijn nu vertaald. Wij zijn trots op deze nieuwe mijlpaal in het toch nog korte bestaan van de stichting.

Omslag, 1e deel Landmarks from a bygone era.
Omslag 2e deel Architecture from the Indonesian past.

Vanaf medio september zijn bij LM publishers de Engelse edities van Norbruis’ boeken over Hulswit Fermont Cuypers te koop; Landmarks from a bygone Era en Architecture from the Indonesian Past. https://lmpublishers.nl/product-categorie/indie-indonesie/.Vanaf november 2020 zijn deze edities mogelijk uitsluitend nog in Indonesië verkrijgbaar.