Indische Bouwkunst

In het nieuwe boek Indische Bouwkunst (auteur Obbe Norbruis) worden ruim honderdvijftig architecten beschreven die van belang zijn geweest voor de architectuur in Nederlands Indie. Het boek wordt mede door toedoen van de Stichting Hulswit Fermont Cuypers door LM publishers uitgegeven. De publicatie wordt verwacht in maart volgend jaar. Dit naslagwerk gaat in op de stijlinvloeden, die de architectuur in Nederlands Indië onderging gedurende de eerste helft van de vorige eeuw en informeert de lezer over wat er waar en door wie werd gebouwd, dat alles met een uitgebreide verwijzing naar nieuwe bronnen. Omdat deze informatie van belang is voor de Indonesische erfgoed organisaties en gemeentebesturen, wordt het boek, op kosten van de stichting, vertaald in Bahasa Indonesia. Deze instellingen krijgen het boek volgend jaar digitaal toegezonden in de hoop dat ze er veel aan hebben.

Omslag Indische Bouwkunst