Donaties

Steun de Stichting door:

 • Subsidiëring of sponsoring van onderzoek als ook van publicaties daarover met als tegenprestatie de een naamsvermelding daarin;
 • Schenking van een bedrag voor onderzoek en publicaties;
 • Een jaarlijkse donatie van een bedrag van minimaal € 50.= waarmee u vriend wordt van de Stichting. De Stichting heeft de  culturele ANBI status.
 • Het rekeningnummer van de Stichting is NL53ABNA0518533476.

Projecten

Gestimuleerde initiatieven:

 • Publicatie van het boek Alweer een sieraad voor de stad, over het werk van het architectenbureau Ed. Cuypers in Amsterdam in samenwerking met Hulswit-Fermont in Batavia over de periode 1897-1927 (publicatie in februari 2018,  zie LM Publishers Volendam;
 • Publicatie van het boek Architectuur met vlag en wimpel, over het architectenbureau Fermont-Cuypers in Batavia/Djakarta en hun oeuvre over de periode 1927-1957 (publicatie in februari 2018, zie LM Publishers Volendam);
 • Lezingen en tentoonstellingen over de westerse architectuur in Nederlands-Indië, waaronder drie lezingen in Museum Het Schip in Amsterdam op 2 februari 2018, 16 februari 2018 en 2 maart 2018 (zie de website van het museum);
 • Een symposium op 16 maart 2018 in de Zuiderkerk te Amsterdam (informatie op deze website);
 • Fondsen werving gericht op de eigen doelstelling.

 

Werkzaamheden

Tot de werkzaamheden van de stichting behoren:

 • Beoordelen van aanvragen van projecten;
 • Bevorderen van onderzoek naar betreffende bureaus en hun oeuvre;
 • Stimuleren van lezingen, publicaties en tentoonstellingen;
 • Uitnodigen auteurs om boeken, artikelen en digitale informatie te schrijven;
 • Zoeken van sponsors en subsidiefondsen;
 • Zoeken van middelen die aandacht van de media trekken;
 • Financieel ondersteunen van bovenstaande werkzaamheden;
 • Vaststellen beleidsplan, begroting en financieel jaarverslag

Beoordelen aanvragen voor projecten.

Het Bestuur beoordeelt aanvragen voor projecten en initiatieven die de doelstelling van de stichting dienen. Aanvragen van auteurs , onderzoekers en andere deskundigen moeten geschieden in de vorm van een projectplan dat wordt beoordeeld.

Wat doet de Stichting

De stichting tracht haar doelstelling onder meer te bereiken door:

 • Financieel ondersteunen van onderzoekers, auteurs en redacteuren die schrijven over onderwerpen welke een bijdrage leveren aan het herleven van de belangstelling voor mijlpalen in de Indonesisch Nederlandse architectuurgeschiedenis;
 • Genereren van publiciteit ten behoeve van betreffende publicaties;
 • Bevorderen van onderzoek binnen het in haar doelstelling omschreven werkterrein;
 • Bijeen laten brengen van documentatie, het rubriceren en documenteren;
 • Stimuleren dat lezingen, symposia, voordrachten worden gehouden en publicaties verschijnen;
 • Verstrekken van aanvullende informatie bij de restauratie van gebouwen in Indonesië.