ANBI

De Stichting Hulswit Fermont Cuypers is met terugwerkende kracht (ingangsdatum 1 januari 2018) door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.  Dat betekent dat de stichting vanaf die datum wordt aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken. Periodieke giften mogen worden afgetrokken van de belasting. Omdat de stichting  is aangemerkt als culturele ANBI-instelling mogen bedragen tot € 5.000, zelfs worden afgetrokken voor 125% in plaats van voor 100%. Klik hier voor meer informatie. Op de site van de Belastingdienst vindt u de complete informatie.

Een ANBI instelling heeft een aantal verplichtingen, waaronder het publiceren van de jaarrekening. De eerste jaarrekening die u op deze website zult gaan vinden is die over het jaar 2018.

Het RSIN nummer van de stichting is: 8569561:

Wilt u vriend worden?

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van de Stichting Hulswit Fermont Cuypers? Geef u op als vriend, wij houden u dan op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. U kunt zich aanmelden met het bijgaande inschrijfformulier.

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, een nieuwe EU-verordening die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens. Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom willen we u graag informeren over ons privacybeleid. De Stichting Hulswit Fermont Cuypers bewaart alleen contactgegevens van vrienden en/of bezoekers van symposia wanneer u daar toestemming voor geeft. U kunt dit aangegeven op het contactformulier. De gegevens die wij bewaren worden niet gedeeld met derden.

Contact

De Stichting Hulswit Fermont Cuypers is te bereiken via:

Email: info@stichtinghulswitfermontcuypers.nl

Postadres: Europaplein 15³ 1078 GS Amsterdam

Telefoon: 020-6645680

Privacybeleid.

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, een nieuwe EU-verordening die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens. Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom willen we u graag informeren over ons privacybeleid. De Stichting Hulswit Fermont Cuypers bewaart alleen contactgegevens van vrienden en/of bezoekers van symposia wanneer u daar toestemming voor geeft. U kunt dit aangegeven op het contactformulier. De gegevens die wij bewaren worden niet gedeeld met derden.

Stichting Hulswit Fermont Cuypers

De stichting is in november 2016 opgericht en werkt in het buitenland onder de naam Hulswit-Fermont-Cuypers Foundation for Indonesian-Dutch Milestones in Architecture.

De stichting is per 1 januari 2018 aangemerkt als culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Stichting Hulswit-Fermont-Cuypers

Secretariaat: Europaplein 15³
1078 GS Amsterdam

Nederland

KvK: 67323235.
Bank: NL53ABNA0518533476

RSIN: 856931561

Email: info@stichtinghulswitfermontcuypers.nl